FM&NT-2017

Projekt

Projekti lühikirjeldus
Rahvusvahelise konverentsi „FM&NT 2017“ teemaks on materjaliteadus, nanotehnoloogia ja energeetika. Üritus toimus ajavahemikul 24.–27.04.2017 Tartus.
Esimesel päeval toimus konverentsi avamisüritus Tartu Ülikooli Physicumis. 
Ajavahemik 25.­27.04 oli täidetud materjaliteaduse, nanotehnoloogia ja energeetika alaste plenaarloengute, suuliste ja stendiettekannetega. 
26.04. toimus ka Eesti Rahva Muuseumi külastus. 
Projekti eesmärk
Suurendada rahvusvahelise materjaliteaduse, nanotehnoloogia ja energeetika alase konverentsi korraldamise kaudu Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu ja 
vähendada turismi hooajalisust (üritus toimub aprillis) ning aidata seeläbi kaasa Eesti turismiettevõtjate majandusnäitajate paranemisele. 
Lisaks tõstab see Tartu kui tuntud kõrgharidus­ ja teaduskeskuse ning Tartu Ülikooli nähtavust rahvusvahelisel areenil.
Projekti tulemus
Konverentsil osales 113 välismaalast 20 riigist ja 57 eestlast. Peeti 16 kutsutud ettekannet, 34 suulist ettekannet ja 108 vaatmikettekannet. Eestit FM&NT-2017 konverentsiga seoses külastavate väliskülastajate ööbimiste arv oli 362.
Projekti toetus
Projekti toetas Euroopa Liit, Euroopa regionaalarengu fondist summas kuni 30 000 EUR.